The Dodo Archive

Inställda konserter till stöd för protester mot späckhuggare i fångenskap: http://t.co/rjvOU7SXKq Ping @DjurensRatt #blackfish

December 12, 2013
The Dodo Archive

Inställda konserter till stöd för protester mot späckhuggare i fångenskap: http://t.co/rjvOU7SXKq Ping @DjurensRatt #blackfish

December 12, 2013